Τοπογραφικές μελέτες για συμβολαιογραφικές πράξεις-Οικοδομικές άδειες ιδιωτών

Τοπογραφικές μελέτες για συμβολαιογραφικές πράξεις-Οικοδομικές άδειες ιδιωτών

Το γραφείο μας συνεργαζόμενο με συμβολαιογράφους και δικηγόρους  έχει εκπονήσει τοπογραφικά διαγράμματα για μεταβιβάσεις ακινήτων- αγοροπωλησίες, αποδοχές κληρονομιάς, γονικές παροχές. Σε συνεργασία με ιδιώτες και συναδέλφους μηχανικούς έχει συντάξει τοπογραφικά σχέδια για οικοδομικές άδειες και χάραξη-υλοποίηση ορίων του οικοπέδου και των υπό ανέγερση κτισμάτων επί του εδάφους.

  • Date : 23, 2018