Τακτοποίηση στάβλου στο Δ.Δ Βαλανιδιάς (Δήμου Δωδώνης)

Τακτοποίηση στάβλου στο Δ.Δ Βαλανιδιάς (Δήμου Δωδώνης)

Συντάχθηκε ο πλήρης φάκελος για την τακτοποίηση-ρύθμιση σταβλικής εγκατάστασης, που βρίσκεται στο Δ.Δ Βαλανιδιάς Δήμου Δωδώνης του Ν. Ιωαννίνων.

  • Date : 30, 2018