Τακτοποίηση πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ Αμπελιάς (Δήμου Ιωαννίνων)

Τακτοποίηση πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στο Δ.Δ Αμπελιάς (Δήμου Ιωαννίνων)

Συντάχθηκε ο πλήρης φάκελος για την τακτοποίηση-ρύθμιση πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που βρίσκονται στο Δ.Δ Αμπελιάς Δήμου Ιωαννίνων.

  • Date : 1, 2018