Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο Δ.Δ Κουκουλίου (Δήμου Φαναρίου -Ν. Πρεβέζης)

Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο Δ.Δ Κουκουλίου (Δήμου Φαναρίου -Ν. Πρεβέζης)

Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο Δ.Δ Κουκουλίου (Δήμου Φαναρίου -Ν. Πρεβέζης)

  • Date : 7, 2009