Περιφέρεια Ηπείρου – Μελέτη μεταφοράς νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Περιφέρεια Ηπείρου – Μελέτη μεταφοράς νερού στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων

Πραγματοποιήθηκαν τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου και μελέτες στο πλαίσιο της  μελέτης για τη μεταφορά νερού στο λεκανοπέδιο.

  • Date : 12, 2011