Περιφέρεια Ηπείρου-Βελτίωση τμημάτων στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών & Δήμου Σουλίου

Περιφέρεια Ηπείρου-Βελτίωση τμημάτων στο επαρχιακό δίκτυο Δήμου Φιλιατών & Δήμου Σουλίου

Υλοποιήθηκαν οι εργασίες που όριζε η εργολαβία με σκοπό την  αποκατάσταση τμήματος του οδικού που συνδέει το Δήμο Φιλιατών και το Δήμο Σουλίου.

  • Date : 9, 2018