Περιφέρεια Ηπείρου – Διαρρύθμιση και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Α.Α.Κ.Υ Άρτας

Περιφέρεια Ηπείρου – Διαρρύθμιση και βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων του Κ.Α.Α.Κ.Υ Άρτας

Υλοποιήθηκαν οι εργασίες που όριζε η εργολαβία με σκοπό την  διαρρύθμιση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης  και Κοινωνικής Υποστήριξης ατόμων με αναπηρία στην Άρτα.

  • Date : 6, 2009