Περιφέρεια Ηπείρου – Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για τη σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου οδοποιίας σε τμήματα του δρόμου Άρτα-Δαφνωτή-Άγναντα.

Περιφέρεια Ηπείρου – Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για τη σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου οδοποιίας σε τμήματα του δρόμου Άρτα-Δαφνωτή-Άγναντα.

 Εργασίες υπαίθρου και γραφείου για τη σύνταξη τοπογραφικού υποβάθρου οδοποιίας σε τμήματα του δρόμου Άρτα-Δαφνωτή-Άγναντα.

  • Date : 4, 2018