Περιφέρεια Ηπείρου – Βελτίωση & αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην Καλεντίνη

Περιφέρεια Ηπείρου – Βελτίωση & αποκατάσταση του οδικού δικτύου στην Καλεντίνη

 Υλοποιήθηκαν οι εργασίες που όριζε η εργολαβία με σκοπό την  αποκατάσταση τμήματος του οδικού δικτύου στα Μπουργέικα Πέρα Καλεντίνης, νομού Άρτας.

  • Date : 10, 2017