Περιφέρεια Ηπείρου – Ψηφιοποίηση διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων

Περιφέρεια Ηπείρου – Ψηφιοποίηση διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων

Υλοποιήθηκαν εργασίες ψηφιοποίησης σε ηλεκτρονική μορφή διαγραμμάτων απαλλοτριώσεων  της Π.Ε Άρτας.

  • Date : 5, 2016