Περιφέρεια Ηπείρου – Κτηματολογική μελέτη για οριοθέτηση ρέματος

Περιφέρεια Ηπείρου – Κτηματολογική μελέτη για οριοθέτηση ρέματος

Εκπονήθηκε κτηματολογική μελέτη σε εκτός σχεδίου περιοχή της Άρτας για την οριοθέτηση ρέματος.

  • Date : 2, 2014