Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο Δ.Δ Περιστερίου (Δήμου Μετσόβου -Ν. Ιωαννίνων)

Μελέτη οδοποιίας για την κατασκευή αιολικού πάρκου στο Δ.Δ Περιστερίου (Δήμου Μετσόβου -Ν. Ιωαννίνων)

Εκπονήθηκε μελέτη οδοποιίας στα πλαίσια μελέτης για αιολικό πάρκο για λογαριασμό ιδιώτη επενδυτή στο Δ.Δ Περιστερίου (Δήμου Μετσόβου -Ν. Ιωαννίνων)

  • Date : 1, 2018