Κοινότητα Κομμένου (Ν. Άρτας) – Μελέτη ανάπλασης παραδοσιακού οικισμού

Κοινότητα Κομμένου (Ν. Άρτας) – Μελέτη ανάπλασης παραδοσιακού οικισμού

Πραγματοποιήθηκαν τοπογραφικές εργασίες υπαίθρου και μελέτες στο πλαίσιο της  μελέτης για την  ανάπλαση της πλατείας του παραδοσιακού οικισμού της κοινότητας  Κομμένου (Ν. Άρτας)

  • Date : 10, 2008