Επέκταση και εκσυγχρονισμός βιομηχανίας παραγωγής ζωοτροφών

Επέκταση και εκσυγχρονισμός βιομηχανίας παραγωγής ζωοτροφών

Συντάχθηκε ο πλήρης φάκελος για την αδειοδότηση  της επέκταση της βιομηχανίας και του εκσυγχρονισμού λειτουργίας και παραγωγής  ζωοτροφών, που βρίσκεται στο Δ.Δ Πεδινής Ιωαννίνων.

  • Ημερομηνία: 05/2016 – 04/2018