Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων Μελέτες

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων Μελέτες

 Παροχή  υπηρεσιών  τεχνικού συμβούλου για την τεχνική υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων για την ωρίμανση προμελετών, μελετών με σκοπό την χωροθέτηση, κατασκευή και οικονομοτεχνική αξιολόγηση της βιωσιμότητας αθλητικού-ψυχαγωγικού πάρκου δραστηριοτήτων στο Σταυρό Θεοδωριάνων του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων

  • Date : 1, 2018