Δήμος Καλπακίου (Ν. Ιωαννίνων) – Τοπογραφικές μελέτες

Δήμος Καλπακίου (Ν. Ιωαννίνων) – Τοπογραφικές μελέτες

Εκπονήθηκαν  τοπογραφικά διαγράμματα για δημοτικές εκτάσεις σε δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου.

  • Ημερομηνία: 01/2015-12/2016