Δημοσιεύσεις

Η συμβολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των Τζουμέρκων (17/10/2010)

Management and Modeling of Balance Disorders using Decision Support Systems: The EMBALANCE project” Themis P. Exarchos, Christos Bellos, Iliana Bakola, Dimitris Kikidis, Athanasios Bibas, Dimitrios Koutsouris and Dimitrios I. Fotiadis

Management and Modeling of Balance Disorders using Decision Support Systems: The EMBALANCE project" Themis P. Exarchos, Christos Bellos, Iliana Bakola, Dimitris Kikidis, Athanasios Bibas, Dimitrios Koutsouris and Dimitrios I. Fotiadis

read more

Bakola, Iliana, et al. “An Ambient Intelligent monitoring system to improve the independency of the elderly with balance disorders indoors.” Biomedical and Health Informatics (BHI), 2014 IEEE-EMBS International Conference on. IEEE, 2014.

Bakola, Iliana, et al. "An Ambient Intelligent monitoring system to improve the independency of the elderly with balance disorders indoors." Biomedical and Health Informatics (BHI), 2014 IEEE-EMBS International Conference on. IEEE, 2014.

read more

Bakola, Iliana, et al. “An Adaptive Home Environment Supporting People with Balance Disorders.” XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013. Springer International Publishing, 2014.

Bakola, Iliana, et al. "An Adaptive Home Environment Supporting People with Balance Disorders." XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013. Springer International Publishing, 2014.

read more