Κτηματολόγιο

Εσύ δήλωσες την ακίνητη περιουσία σου στο κτηματολόγιο;

Τι χρειάζεται ανά περίπτωση να περιλαμβάνει ο φάκελος που θα καταθέσει ο ιδιοκτήτης:

ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Εάν υπάρχει  Ιδιοκτησία με Τίτλους απαιτούνται:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ εκκαθαριστικό εφορίας)
 • Αντίγραφο του συμβολαίου ή δικαστικής απόφασης
 • Πιστοποιητικό μεταγραφής στο Υποθηκοφυλακείο
 • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87 ή υπόδειξη του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών (για τα τεμάχια εκτός Ρυμοτομικών σχεδίων, Χαρτών Διανομής και Αναδασμού)

 

Εάν υπάρχει  Ιδιοκτησία με Έκτακτη Χρησικτησία απαιτούνται:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ εκκαθαριστικό εφορίας)
 • Αντίγραφο Ε9
 • Έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρησικτησία (δικαστική απόφαση κλπ.)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87 ή υπόδειξη του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών (για τα τεμάχια εκτός Ρυμοτομικών σχεδίων, Χαρτών Διανομής και Αναδασμού)

 

Εάν υπάρχει  Ιδιοκτησία από Κληρονομιά χωρίς Αποδοχή  απαιτούνται:

 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο που να αποδεικνύει το ΑΦΜ (π.χ εκκαθαριστικό εφορίας)
 • Πιστοποιητικά Κληρονομιάς (εκδίδονται από το Ειρηνοδικείο)
 • Τίτλος θανόντος (αν υπάρχει)
 • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (χωρίς διαθήκη) ή αντίγραφο δημοσιευμένης διαθήκης (όταν υπάρχει διαθήκη)
 • Πιστοποιητικό μη δημοσιευμένης άλλης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς
 • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο σε ΕΓΣΑ 87 ή υπόδειξη του ακινήτου από τον ιδιοκτήτη στην υπηρεσία θέασης ορθοφωτοχαρτών (για τα τεμάχια εκτός Ρυμοτομικών σχεδίων, Χαρτών Διανομής και Αναδασμού)

 

Για τη σωστή δήλωση-κατοχύρωση της περιουσίας σας, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο μηχανικό. Για δωρεάν ενημέρωση-συμβουλευτική επί της διαδικασίας,  κλείστε  ένα ραντεβού στα γραφεία μας.

 

2Bengineers -Τηλ. Επικοινωνίας:  2651030456 / 6976402367

Υπευθ. επικοινωνίας: Μπούγιας Ι. Πέτρος , Msc Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός